chiesa-di-san-michele-in-lucca-italy-2022-01-28-03-11-02-utc (1).jpg
lucca-rooftop-views-tuscany-italy-2021-08-30-17-57-09-utc (1).jpg
lucca-city-walls-and-trees-at-sunrise-tuscany-it-2021-08-30-10-26-04-utc (1).jpg
oval-square-in-lucca-2021-08-26-16-38-07-utc (1).jpg

Lucca

Město Lucca leží jen kousek od Pisy a Florencie. Většina lidí má však tendenci ho míjet a navštěvuje větší města v okolí. Přesto však stojí za to si najít čas na prohlídku tohoto malebného města. Jako první osídlení zde Etruskové založili osadu. Kolem roku 180 před naším letopočtem bylo římskou kolonií. Během římské éry sloužila Lucca jako důležité místo setkání Julia Caesara a Crasse.


Lucca je známá jako jedno z italských "měst umění", díky svým nedotčeným městským hradbám z dob renesance a velmi dobře zachovalému historickému centru. Kromě jiných budov a památek se zde nachází náměstí Piazza dell'Anfiteatro z 1. století a Guinigi, 45 metrů vysoká věž ze 14. století.


Město je také rodištěm mnoha světových skladatelů, včetně Giacoma Pucciniho, Alfreda Catalaniho nebo Luigiho Boccheriniho.


Historie Luccy


Lucca je ve skutečnosti považována za jedno z nejzajímavějších měst Toskánska z hlediska historie a umění. Podle vykopávek sahají její počátky až do etruského období. Lucca byla tehdy římským městem, což dokládá slavný amfiteátr a mnoho dalších archeologických nálezů.


Poté bylo město po dvě století pod kontrolou Florencie a ztratilo velkou část svého hospodářského a politického významu, dokud nepřešlo pod Napoleonovu nadvládu. Napoleonova sestra Elisa Baciocchi se stala princeznou a vévodkyní z Luccy po jejím připojení k Francii. Proměnila Luccu v osvícené knížectví a ozdobila jej mnoha dodnes významnými stavbami.


Opevnění Lucca


Rozsáhlé hradby jsou dnes oblíbenou promenádou, dlouhou asi 4 kilometry. Většina měst své hradby zbourala, poté co přestaly plnit svůj původní obranný účel a město potřebovalo  dále růst. Lucca si však mohutné zdi zachovala a my se po nich dnes můžeme procházet.


Galerie